Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

Σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου 2020, είναι του του Αγίου Θαλλελαίου μάρτυρος ιατρού και της Αγίας Λυδίας της Φιλιππησίας.
Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν οι: Θαλλελαίος, Θαλής, Λυδία, Λήδα, Λύδα (υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα).