Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου
Σήμερα 15 Μαΐου είναι των:

Οσίου Αχιλλίου, Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου, Οσίας Καλής
Μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στους:
Αχίλλιος, Αχιλλέας, Αχίλιος, Αχίλειος, Αχίλλειος
Παχώμιος, Παχούμιος, Πάχος
Καλή, Κάλη